Rüya tabiri ara

Rüyada Zina Yapmaktan Vazgeçmek

Mart 30, 2019 - Okuma süresi: 5 dakika

Rüyada zina yapmaktan vazgeçmek rüya sahibi için hayırlara yorulmamak ile beraber, islami açıdan da büyük günahların ve sıkıntıların yaşanacağına delalet eder. Aniden dermanı olamayan hastalıklara yakalanacağına, kapı kapı hastalığına şifa arayacağına ve bedeninde derman kalmayacağına delalet eder. Zina etmek görmek, rüya sahibinin yakın çevresinde dost yüzlü görünen, kötü niyetli kişilerin varlığına ve bu kişilerden uzak durulması gerektiğini belirten uyarı niteliği taşır. Rüyada zina yapmamak , rüya sahibinin başından büyük bir uğursuzluğun geçeceğine ve her türlü kötülüğe maruz kalacağına delalet eder.

Rüyada zina yaparken yakalanmak rüya sahibinin başkaları yüzünden yaşayacağı sıkıntılara, maruz kaldığı dedikodular yüzünden aile içi tartışmalar yaşayacağına delalet eder. Kişinin evliliğinde boşanma ve uzun süreli ayrılıklar yaşayacağına, iş hayatında ise ortaklıklarının bozulacağına bu sebepten maddi sıkıntılar düşeceğine yorumlanır.

Rüyada zina yapmak ve pişman olmak rüya sahibinin hayatı boyunca onunla mezara kadar gidecek bir sırrı saklayacağına işaret eder. Bu sır rüya sahibini oldukça sıkıntıya sokacak ve ailesi ile arasını açacaktır. Aynı zamanda kişinin vicdan azabı duyacağı olaylara karışacağına işaret eder.

Rüyada zina ile suçlanmak kişinin başkasına ait mala göz koyacağına veya hırsızlık yaparak haram el uzatacağına işaret eder. Bu rüya kişinin haksız kazanç ile gelir elde edeceğine ve haram lokmaya el uzatacağına yorulur.

Rüyada zina yapmaya çalışmak rüya sahibi için hastalıklarla, kazalarla, ölümlerle dolu bir ömre delalet eder. Kişinin kendisini toplaması ve doğru yolu bulması için görülen uyarı niteliğinde bir rüyadır.

Rüyada kendini zina yaparken görmek kişinin cinsel dürtülerinin, arzularının ve isteklerinin dışa vurmuş hali olarak nitelendirilir. Rüya sahibinin karşı cinse karşı duyduğu isteğe ve arzuya, cinsel susuzluğa yorumlanır. Bu rüya daha çok ergenlik çağındaki erkeklerde daha çok görülmektedir.

Zina eden helak olur, ancak tevbe ile kurtulur!
Nice servet sahipleri zina peşine düşüp de servetlerini tükettiklerini görmekteyiz. Zina dünyayı elden götürdüğü gibi ahirette de imanı götürür. Pek nadir insan, zinadan tevbe etmeksizin ahirete imanını götürebilir.

“Bir kul zina ettiği zaman, imanın nuru ve kalbindeki olan iman eseri yıkan, vicdan duygusu ondan çıkar; gölge gibi tepesinde durur; sonra ondan = zina fiilinden çıkıldığı vakit iman tekrar kendisine girer.” (1) mealindeki hadis-i şerifte binaen ulemanın birçoğu: “Zinadan sonra tevbesiz ölen imanını kaybedebilir” dediler.

Zina den kimsenin dünyada cezası, bekarsa yüz kırbaç, evliyse recimdir. Hele livâta beşerin tabiatının kabul etmediği zinadan daha felakettir. Onunla bu felaket yapılan erkek kendi nefsini akla sığmayan bir zillete sokmuştur. Öyle bir zillet ki akıl onu tarif etmekten haya eder. Gerek livâta ve gerek zinayı intikab eden çok aşağılık bir fahişelik yapmıştır. Bu iki günahın felaketinden Lut Peygamber’in iniltileri, zamanında Allah’ın Arş’ını titretmiş. Kavmi öyle bir felaket işledi ki, kıyametin sonuna kadar kötülükten örnek oldular. Nitekim şu ayet-i kerimede halleri beyan olunmuştur: “Lut’u da hatırla, hani o kavmine şöyle demişti: Hakikaten siz öyle hayasızlığı meydana getirdiniz ki, sizden önce alemlerden hiçbiri bunu yapmamıştır.” (El-Ankebut Suresi; 28) buyrulmuştur.

Hadis-i şerifte de; “Allah Teala bir kadının dübürüne yahud erkek erkeğe temasta bulunanlara rahmet etmez.” (2) diğer bir hadis-i şerifte: “Dört kimse sabah ve akşam Allah-u Teala’nın gazabına uğrarlar: Erkeğin kendini kadına, kadından kendini erkeğe benzeten ve hayvanlarla temasta bulunan, bir de dübüre gelen.” (3) buyrulmuştur.

Zina, behime nefsinin dinin dışında lezzetlenmesi veya menfaati yalnız kendi şahsına tahsis etmesidir.

Bazen şehvet arzusu içten dışa çıkar, bazan da dıştaki tahrikle feveran eder. Bunun zabtedilmesi zordur. Bunun sebebi ya dildir ki söyler; ya kulaktır ki fahiş sözler dinller; ya eldir ya da gözdür. Bunun için yukarıdaki hadis-i şerifte zina bunlara isnad edilmemiştir. Yahud da bunların hepsinin fiile geçmemeleridir. Bunun sebebi de ihtilattır, yani erkek ve kadınların bir arada bulunmalarıdır. Sonra bu alet ve edevatlar arzularına fiilen muvaffak olurlarsa bilahare bunalımı meydana getirir; aciz kalırlarsa gazap kuvveti fiile geçer. Binaenaleyh şuurun üçte biri kalıyor. “Nefs de temenni ederek arzular ve iştahlanır. Tenasül azası bazen bunları tasdik ve tekzib eder (yalanlar).”

RüyAra

Rüyara internetteki güzel rüya tabirlerini ve yorumlarını kendine has arama motorları ile bulup size sunmak üzere tasarlanmıştır. Yakında canlı rüya tabiri ve yorumu yapabilecek ve rüyalarınızın cevabını anında alabileceksiniz. Rüyara ile etkileşimde kalmaya devam edin.

Günlük Görüntüleme

1444