Rüya tabiri ara

Rüyada Solucan Görmek İhya ve İslami Yorumu

Ocak 8, 2019 - Okuma süresi: 5 dakika

Rüyada Solucan görmek, ne anlama gelir? İslami ve dini anlamları nelerdir? Rüyada Solucan görmek, iki anlamı da ifade edebilir. Rüyada solucan gören kişi, çalışıp, kazanıp toprak elde etmeye ve faydalı işlerde bulunmaya yorumlanır. Rüyada solucan görmek, dini anlamına göre, hayırlı yapılan işlerde, melek görünen aslında şeytan olan kişilere dikkat edilmesi gerektiğini işaret eder.

Rüyada solucan kusan kişi, çevresinde bulunan akraba veyahut dost görünümlü kimselerden gördükleri zarar anlamına yorumlanır. İmam Nablusi (r.a) topraktan çıkan kurt ve solucanlar, insanların etrafında bulunan alçak ve adi düşmana delalet olur diye buyurmuşlardır. Solucan öldürdüğünü gören kişi aslında düşmanından, haset eden kişiden kurtulur.

Rüyada Solucan Görmek İslami Anlamı

Rüyada solucan görmenin diğer anlamı ise, Rüyayı gören kişinin dolaylı yoldan edeceği zarar olarak da yorumlanabilir. Etrafında kendisine yardım etmek için bulunan aslında menfaat sağlayan çıkarcı kişilere delalet olur. İslam Alimi Kirmani (r.a) buyurduğu üzere, rüyada solucan beslediğini gören akraba veya ailesinden göreceği zarar görür diye buyurmuşlardır. Bazı yorumculara göre de Rüyayı gören kişinin verdiği sırlar gün yüzüne çıkarak, o kişinin zarara uğramasına yol açacağına da yorumlanabilir.

Rüyada Solucan Yemek

Rüyada Solucan yediğini gören kişinin işlerinin ve kazancının artması, rakiplerini yenerek başarıya ulaşması anlamına yorumlanır. İslami alimlerden olan İhya (r.a) buyurduğu üzere, Rüyada görülen solucan mala, topraktan çıkarılan rızık demektir. Rüyada yenilen solucan ise bu rızıktan faydalanılmasına işaret olur.

Rüyada Solucan Toplamak

Rüyada solucan topladığının görmenin dini yorumlara göre, mal edinmeye delalet olur. Rüyasında bir yerden solucan topladığını gören kişi bereketli ve rızıklı bir iştir. Bu iş sayesinde elde edilen toprak veya mal anlamına gelir. Üzerinden solucan çıktığını gören kişi şeref ve itibar sahibi olur.

Rüyada Solucan Beslemek

Rüyada Solucan Beslediğini gören kişinin etrafındakilere dikkat etmesi gerektiği anlamına gelir. İslami anlama göre rüyada solucan beslediğini gören rüya sahibinin etrafında melek yüzlü şeytanlar olabilir. Ve kendisine zarar verebilirler.

Rüyada Solucan Öldürmek

Rüyada solucan öldürdüğünü gören kişi, kendisine zarar veren veya kötülük yapacak kişilerden kurtulacağına işaret olur.

İslami yorumlara göre rüyada solucan öldürmek ne anlama gelir? Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre, Kişinin kendisine hasıl olmuş, menfaat ve çıkar amaçlı malında, parasından medet uman ve zarar vermek için fırsat kollayan melek görünümlü şeytanlardan kurtulması yorumunda bulunmuşlardır.

Rüyada Solucan Kusmak

Rüyada ağzından solucanların çıktığını veya solucan kustuğunu gören kişi, beklemediği birinden büyük bir zarar göreceği anlamına yorumlanır. İslami anlamına göre rüyada solucan görmek nedir? Sorusuna, Kirmani(r.a) şöyle buyurmuştur, Solucan başkalarının malını yiyen alçak insanlardır. Yani alında iyi, dost gibi görünen fakat fırsat bekleyen çıkarcı kişilerdir.

Rüyada Solucan Çıkarmak

Rüyada Solucan çıkardığını görmek, aslında üzüntü ve kedere işarettir. Ayrıca maddi ve manevi zarar olarak da yorumlanır. İslami yorumlara göre, rüyada solucan çıkardığını gören rüya sahibinin, kazandığı rızık veya malın, ihanet ve hainlikle zarar görerek kendinden çıkması anlamına yorumlanır.

Rüyada Siyah Solucan Görmek

Rüyada siyah solucan veya karın kurdu görmek ne anlama gelir, nasıl yorumlanır? Rüyada siyah solucan sinsi bir düşman anlamına gelir. Rüyasında siyah solucan gören kişi, dikkat etmesi gereken kişi veya kişilere işaret eder.