Rüya tabiri ara

Rüyada Merdiven Görmek

Kasım 25, 2018 - Okuma süresi: 9 dakika

Rüyada merdiven görmek; bir hedefin varlığını ifade eder. Rüyada merdiven görmek bir çok anlama gelebileceği gibi daha çok kişinin kariyer hedeflerini, iş hayatında ilerlemek istediği yolu gösterir.Eğer yarım kalan bir işiniz varsa, şu günlerde yeniden gündeme gelebilir ve tamamlayarak beklentiniz üzerinde sonuçlar alabilirsiniz. Ek kazanç sağlamak isteyen kişiler yakında çok mutlu olacaklar. Elinize daha fazla para geçebilir. Ya da eşiniz veya anne babanızın gelirinde artış olabilir. Sofra rızkınız artacak ve hep birlikte huzurlu bir yuvanın keyfini süreceksiniz.

Rüyada Merdiven meşakkatli bir işi azimle yerine getirmeye delalet eder. Ayrıca merdiven şuan zor ama sonunda olumlu sonuçlanacak olan işler anlamına gelir. Bunun yanında rüyada merdiven görmek üzüntüye ve yıkıma neden olacak haberler almaya da yorumlanır. Fakat sıkıntıda olan kişilerin rüyasında merdiven görmeleri çok iyidir, sıkıntılardan, sağlık sorunlarından, parasızlıktan kısacası tüm olumsuzluklardan kurtuluş anlamına gelir. Rüyasında kullanılmamış, henüz ilk defa kendisi tarafından kullanılacak olan merdivenden çıktığını görmek, kişinin şansının açık olacağına alamettir. Merdivene çıkan kişinin eğer bir rakibi ya da hasmı varsa, rüyası onlara karşı zafer kazanacağı ve onları bertaraf edeceği anlamına gelir. Rüyada görülen ahşap merdiven zorluklara, sıkıntılara ve darlığa işaret eder. Ahşap merdivende durmak asi olan kişiyi tatlı dille yola getirmeye, birine akıl vermeye, gözü kara olduğu için, hep belaya yakın olan kişiye de telkinde bulunmaya delalet eder.

Rüyayı gören kişinin hep en iyisi için çabalarken, elde edeceği prestij veya zenginliğin amacına uygun olarak değişecek ideallerin kalıcı olmasını istiyor demektir.

Rüyada merdiven çıkmak, hayırlı şeylere işaret eder. Rüya sahibinin en yüksek makamlara çıkarak saygınlık ve itibar kazanacağı anlamına gelir.

Rüyada merdiven inmek, işlerin yarardan çok zarar getireceğine, aksilikler yüzünden büyük kazanç getirecek bir işin bozulacağına, kısmetin kapanacağına, parasal ve ruhsal olarak büyük kayıplar yaşanacağına, iş hayatında iniş yaşanacağına, kardeşler ya da ortakla aranın bozulacağına ve kötü zamanlar geçirileceğine işarettir. Rüyada taş merdiven inmek, işlerin yaşanacak büyük bir sorun yüzünden çok kötü bir hal alacağı, yapılan hataların tekrarlanması yüzünden kötü durumlara düşüleceği, parasal olarak çok büyük bir zarara uğranacağı anlamına gelir.

Rüyada merdiven yıkamak, rüyayı gören kişinin hayatından negatif şeyleri atacağına ve önemli problemlerinin üstesinden geleceğine işaret ederken yaşamda yeni bir döneme girileceğini ifade eder. Bunların yanında, hayat karşındaki şansın artacağına, kötü huylardan çekinmeye, huzura erişmeye, mutlu bir yaşama, zor durumdan çıkılacağına, ele geçen fırsatı kullanmaya, huzur veren arkadaşlığa, kudret ve kuvvete, mutluluk için emek harcamaya, kazanılmış rızka sahip olacağına, helal, sayısız mala şeklinde tabir edilir.

Rüyada merdiven inip çıkmak, aile hayatında inişli çıkışlı bir evlilik yaşandığına, bu evlilik yüzünden aile bireylerinin sorunlar yaşadığına, yakın bir zaman içinde daha sert tartışmalar yaşanacağına, bunların önüne geçmek ve sorun yaratan diğer durumları ortadan kaldırmak için bir karar verilmesi gerektiğine tabir edilir. Rüyada yüksek merdiven inip çıkmak, zor bir işi tam başardım derken bir anda istenmeyen bir durumla karşılaşmaya ve iş hayatında geri düşmeye alamettir.

Rüyada kırık merdiven çıkmak, rüyayı gören kişinin, kendisini çok iyi hissettiği bir dönemde gireceği bir işte beklemediği bir sıkıntıyla karşılaşacağına, bu sıkıntı yüzünden hem kendisini hem etrafındaki kişileri üzeceği ve bir çıkış yolu bulamadığı için zor zamanlar geçireceğine, hiç yapmak istemediği bir şey yapacağına ve bu durumdan pişman olmasına rağmen işleri yoluna sokmak istediği için devam edeceğine tabir edilir. Rüyada kırık merdiven onarmak, aile büyüklerinden birinin vereceği destek sayesinde sorunun çözüm bulacağına, hatta eskisinden daha iyi bir hale getirileceğine, yaşanan tatsızlıkların ortadan kalkacağına, alınacak dualar sayesinde hem iş hayatında hem aile hayatında yaşanan üzücü olayları ortadan kaldıracağına ve sevinçli bir haber alınacağına delalettir.

Merdiven de kişiyi hedefine götürecek bir başlangıcın yada bir kişinin temsilcisidir. Rüyayı gören kişinin hedefleri için başlangıcı oluşturacak çalışmalar içinde, aradığı yolu bulmaya çalışıyor demektir.

Rüyada merdiven görmek nasıl yorumlanır makam ve mevkiye ve bununla ilgili gelişmelerin hangi aşamalardan geçeceğine işaret eder.

Rüyada merdiven görmek; uzun vadede yada yakın zamanda içinde bulunduğunuz şartlarda göstereceğiniz çabayı ve bununla ilgili hangi aşamalardan geçeceğinizi ifade eder.

Rüyada görülen merdiven basamaklarının eksikliği, ideallerinize giden yoldaki şartların olgunlaşmadığına, tamamlanması gereken konuların varlığına, kişinin kendisinden kaynaklanan, duygu, istek ve çalışma azminin eksikliğine de işaret eder.

Rüyada merdivenden çıktığını görmek Hedefinize odaklandığınızı ve ne yapmak istediğinizi bildiğinize, aradığınız çıkar yolu bulduğunuza, ideallerinizin artık gerçekleşme vaktinin sonunda geldiğine delalet eder.

Rüyada merdivenden indiğini görmek Varmak istediğiniz yer belli ise, isteklerin gerçekleşmesine, merdivenden indiğiniz yerin belirsizliği; kişinin hedefleri konusunda iç dünyasındaki belirsizliği ifade eder.

Rüyada merdivenden düşmek Merdivenin kırılması gibi durumlar uyarı içerir. İsteklerinizin sağlam temellere dayanmadığı ve kırılgan olduğu, durum değerlendirmesi yapılmasını, daha gerçekçi olmanız gerektiği konusunda ikazlar içerir.

Rüyada taşınabilir merdiven görmek Gördüğünüz duruma göre değişmekle birlikte, hayatta yapmak istediğiniz veya olmasını istediğiniz durumlara dair gerekli beceri ve donanıma sahip olduğunuzu ancak bunu nerede ve nasıl hayata geçirebileceğiniz hakkında fikir sahibi olmadığınıza, yaşanan olayları ve gelişmeleri daha iyi analiz etmeniz gerektiğini ifade eder.

Rüyada mermer veya taş merdiven görmek Gördüğünüz yere göre değişmekle birlikte, merdiveni çıkıyorsanız, iş hayatındaki başarıya, devlet dairesindeki makam ve mevkiye işaret eder.

Rüyasında topraktan ve kerpiçten yapılmış bir merdivenden çıktığı­nı gören hayır ve iyiliğe kavuşur, eline helâl rızık geçer. Tuğla ile yapıl­mış bir merdivenden çıktığını görenin dini fâsid olur. Taş merdivenden çıktığını görenin kalbi katı olur. Tahta ve ağaç merdiven ise dinde zayıflığa delâlet eder.

Uzun bir merdivenden çıktığını gören, eğer liderliğe lâyık biri ise, yüksek makama nâil olur. Şayet ehil değilse, devlet büyükleri tara­fından hayra kavuşur. Merdivenden indiğini gören memur ise azlolur. Halktan biriyse insanlar arasında itibardan düşer. Merdivenden ayağı kayıp düştüğünü gören, makam ve mevkiinden düşer. Merdivenden düşerken kendini toplayıp tutunduğunu ve kalktığını gören azledildik­ten sonra tekrar tayin olunur. Halktan biriyse elinden kaçırdığı itibarına tekrar kavuşur.

Rüyada merdiven görmek, takvâ sahibi kişiler için düşmana karşı zafer, fesat ehli için günah işlemektir. Rüyasında bir merdivenden çık­tığını gören izzet, güç, kuvvet, kudret sahibi olur, dini kuvvetlenir. Rüya sahibi hasta ise ve merdivenin son basamağına kadar çıkarsa ömrü sona ermiş demektir. Uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını gören, eğer ehil ise, büyük bir memuriyete kavuşur, makam ve mevkii artar, şayet ehil değilse, dinen kuvvetlenir. Bir görüşe göre bir makamdan başka bir makama geçer. Herhangi bir merdivenden indiğini gören, makam mevki sahibi biriyse mevkiinden iner, karısı hasta ise vefat eder, zenginse fakir olur.

Merdivenden çıkmak hayırdır, inmek ise bunun zıddıyla tabir edi­lir. Ancak bir iş için merdivenden kayıp inmek şerre delâlet etmez ve selâmetle yorumlanır. Gereği halinde merdiven bulmak murada, arayıp bulmamak ise muradına ermemeye işarettir.

Merdiven sâlih amellerdir. Birinci basamak namaza, İkincisi oruca, üçüncüsü zekâta, dördüncüsü sadakaya, beşincisi hacca, altıncısı cihada, yedinci basamak ise Kur’an okumaya delâlet eder.

Rüyada eski merdiven görmek; rüya sahibi için hayırlıdır. Rüya sahibinin işlerinin açılacağına, kazancının artacağına işaret eder. Rüyada eski merdiven görmek; ticaretle uğraşanlar için yeni iş imkanları, memur olan kimseler için terfi etmeye, işsiz kimseler için iş bulmaya işaret eder.

Rüyada yeni merdiven görmek; kazanılacak yeni iş imkanlarına, iş dünyasında açıkgöz ve uyanık bir kimse olmaya işaret eder. Rüyada yeni merdiven almak; dini vecibeleri yerine getirmeye, kişinin gönül gözünün açılacağına, inancının güçleneceğine ve iç dünyasında huzura ulaşacağına işaret eder.

Rüyada merdivenin kırılması; rüya sahibi için hayırlı değildir. Rüya sahibi merdiven üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmesi; rüya sahibinin iş hayatında zarar edeceğine, maddi ve manevi sıkıntılar yaşayacağına işaret eder.

RüyAra

Rüyara internetteki güzel rüya tabirlerini ve yorumlarını kendine has arama motorları ile bulup size sunmak üzere tasarlanmıştır. Yakında canlı rüya tabiri ve yorumu yapabilecek ve rüyalarınızın cevabını anında alabileceksiniz. Rüyara ile etkileşimde kalmaya devam edin.

Günlük Görüntüleme

697