Rüya tabiri ara

Cover Image

Rüyada Kar Görmek

Kasım 6, 2014 - Okuma süresi: 11 dakika

Rüyada kar görmek, talihsizliğinizin sizden uzaklaş­maya başladığına işarettir. Mevsiminde kar yağdığını görmek, ni­met ve bolluğa kavuşacağınıza, bahar mevsiminde kar yağdığını görmek, işlerinizde, hayat mücadelenizde zahmet olacağına, yaz günlerinde şiddetli kar fırtınası ve benzerini görmek, rüyanın gö­rüldüğü memlekette büyük ve şiddet bir olay olacağına işaret  eder.

Rüyada kar görmek, talihsizliğinizin düzeleceğine, yani talihsizlikten kurtulacağınıza işaretle yorumlanır. Rüyada kar yediğini görmek, eğer mevsim kar mevsimi ise, rızkınızın bol artacağına işaretle tabir edilmiştir. Görülen kar mevsiminde değil ise, keder ve üzüntüye delalet eder.

Bazı yorumcular, rüya da görülen kar, eğer mevsiminde ise, rızka işaretle yorumlamışlardır. Mevsimi dışında görülen kar pek iyi sayılmaz.

Kışın yağmaya alışılmış bir karın yağdığını görmek, nimettir, rızıktır demişlerdir. Kişinin rüya da bir karın üzerinde yürüdüğünü görmesi, beklemediği bir yerden bir nimet ve menfaat göreceğine (elde edeceğine) işarettir demişlerdir.
Rüyasında mevsiminde kar alıp sattığını görmek, iyiliğe, eğer hasta ise, iyileşeceğine, şifa bulacağına işarettir denilmiştir. Karın üzerinde yuvarlandığını görmek zenginliğe, rızık bolluğuna işaret eder denilmiştir.
Rüyasında kızakla kar üzerinde kaydığını gören kişi, para kazanmak için bir yolculuğa (seyahate) çıkar ve çıkacağına işaret eder denilmiştir. Kişinin rüya da karda üşüyüp ateş yaktığını ve ısındığını görmesi, sevdiği biriyle evleneceğine işaret eder. Mevsiminde görülen kar, sıkıntılardan kurtuluşa, düşmanları ve rakipleri varsa, onlara galip geleceğine işarettir. Mevsimi dışında kar görmek, hastalığa, soğuk algınlığına bazılarına göre ise, uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatli şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye yorumlanır. Bazen kar ile ateşi bir yerde görmek, ülfet ve muhabbet anlamına gelir. Zira ateş karı eritmemiş ve kar da ateşi söndürmemiştir.

Kar’ın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmesine işarettir. Kar’ın mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı ve hastalıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine, yolcu ve kiracıların kazanç ve menfaatlarinin mümkün olmamalarına yorumlanır.

Kar az olup yağdığı yerin halkına menfaat getirirse, ucuzluk ve bolluğa yorulur.

Üzerine kar yağdığını gören uzak yere yolculuk yapar. Bazen de bu rüyadan zarar meydana gelir.

Kar’ın üzerinde uyuduğunu gören hapsedilir.

Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa yorumlanır. Bir kimseye kış veya yaz gününde kar soğuğunun isabet etmesi fakirliktir.

Yağan kar’ın halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi geçecek sıkıntı, üzüntü ve kaygı olarak yorumlanır.

Ekilmiş ve kuru bir yer üzerine yağan kar, yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, ucuzluk ve bolluğa işarettir.

Kar yağdığını fakat kendisini şemsiye vs. gibi şeylerle koruyup kardan etkilenmediğini gören kimse, işlerinde temkinli olur ve kendisini koruması ile korkusuz olarak yaşamasına yorumlanır.

Ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda kar’ın yağıp o araziyi kapladığım görmek, arazinin karla kaplandığı gibi, nebatat, hububat ile de kaplanmasına çok ucuzluk ve bolluğun olmasına işarettir.

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatli şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye işarettir. Karın mevsiminde görülmesi, üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını kahredip ona galip gelmesine işarettir. Karın mevsimsiz görülmesi, soğuk algınlığı hastalıklara, bazen de yolculuğun ertelenmesine işarettir. Karın üzerinde uyuduğunu gören hapse gireceğine işarettir. Karın süpürülmez derecede çok olması, o şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücumundan dolayı üzüntü ve kedere işarettir. Bir yere mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Yaz gününde kar satın aldığını gören kimse kendisini rahata kavuşturacak mala kavuşmasına işarettir. Yağan kar halka zarar vermemesi ve çabuk erimesi geçecek sıkıntı, üzüntü ve kaygıya işarettir. Mevsimli veya mevsimsiz karın yağıp bütün binaların, ağaçların ve insanların üzerini kaplaması, o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve afete işarettir.

Mağribi’nin yorumu:

Kişinin rüya da bahar mevsiminde kar görmesi, iyi değildir. Rüya sahibinin mağlubiyetine, yenilgiye uğramasına işarettir demiştir.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüya da kar görmesi, şu cihetlere işaretle yorumlanır:
Bol rızka işaretle, İyi bir yaşam ile, Büyük bir servete işaretle, Ucuzluk, bolluk ve askere işaretle.
Kişinin rüyasında yaz mevsiminde kar yağdığını görmesi, iyi değildir. Hastalığa işarettir demiştir, Cafer- i Sadık (r.a.) hazretleri.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Kişinin rüya da ister mevsiminde olsun, ister mevsimin dışında olsun çok kar yağmış olduğunu, öyle ki, binaların üzerleri, ağaçlar, dağların üzerlerini karın kaplamış olduğunu görmeyi, iyi saymamıştır. O bölge halkına gelecek bela ve musibete gelecek zulüm ve afete işarettir demiştir. Rüya da kar bulunmaması gereken yerlerde (ev, oda ve benzeri yerlerde) ve bu yerlerin içerisinde kar görmek, iyi değildir. Belaya, musibet ve azaplara, hastalıklara işaret eder demiştir. Bazıları da bu rüyayı, acizliğe, yolculuk ve gaflete yorumlamışlardır. Rüyasında kar yağdığını fakat, üzerinde yağmurluk ve şemsiye gibi kendisini koruyan bir şeyi olduğunu ve ıslanmadığını görmek, iyidir. Rüya sahibinin, işlerini iyi idare eden, iyi yöneten bir kişi olduğuna korkusuz olarak yaşayacağına ve hiçbir zarar görmeyeceğine işaret eder.

Kişinin rüyada kar görmesi, rızıklara ve menfaatli şeylere ve grip gibi hastalıklardan iyileşmeye işaret eder.

Karın mevsiminde görülmesi, rüya sahibi ‘Çin üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını yenmesine işaret eder.

Karın mevsimsiz yağması, soğuk algınlığına. hastalıklara; bazen de yolculuğun veya bazı işlerin ertelenmesine işarettir.

Bir şehre mevsimsiz fazla kar yağdığını görmek, o şehre devlet reisi veya Hakk’tan gelecek bir azaba veya içlerinde bir fitnenin çıkmasına işaret eder.

Rüyada yaz gününde, yüküyle kar satın aldığını görmek, kendisini rahata kavuşturacak mala kavuşmasına yahut güzel söz veya duâ sebebiyle üzüntü ve kederden kurtulmasına işaret eder.

Rüyada karın çok yağdığını ve çok fazla olduğunu görmek, devlet reisinin maiyetine zulmetmesine, onlara kötü söz söylemesine işaret eder.

Bazen rüyada çok kar yağdığını görmek, çiçek, kızamık, veba, taun, verem gibi salgın hastalıklara işarettir.

Bazen de kar yağdığını görmek, harbe, çekirgeye ve hayvanlara gelecek çeşitli hastalıklara; bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe işaret eder.

Karın süpürülmez derecede çok olması, o şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücumundan dolayı üzüntü ve kedere işarettir.

Az kar yağdığını görmek, ucuzluk ve bolluğa işarettir.

Bir şehre, bir mahalle, mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa işaret eder.

Yağan karın halka zarar vermemesi ve çabucak erimesi, geçecek üzüntü, kaygı ve sıkıntıya işarettir.

Rüyada ekilmiş ve kuru yer üzerine kar yağdığını görmek, yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, nîmet, ucuzluk ve bolluğa işaret eder.

Yerin kardan faydalanmayacağı bir zamanda rüyada kar yağdığını görmek, devlet reisinin zulmüne, adaletsizliğine ve vergi toplayan memurların çalışmasına işarettir.

Rüyada bahar mevsiminde kar yağdığını görmek mağlubiyete işaret eder.

Rüyada mevsimli veya mevsimsiz kar’ın yağıp, bütün binaları, ağaçlar ve dağları kapladığını görmek, o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve âfete işaret eder.

Yine karı rüyada, mahallinin dışında, ev, hücre, oda vs. gibi yerlerin içerisinde görmek, azaba, belâya ve hastalıklara işârettir; bazı kere de bu rüya, âcizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete işaret eder.

Rüyada üzerine kar yağdığını görmek, uzun biryolculuğa işaret eder.

Rüyada kar’ın üzerinde uyuduğunu görmek, hapse gireceğine işarettir.

Rüyada kış veya yaz gününde kar soğuğunun kendisine isabet ettiğini görmek, fakirlik ile tabir olunur.

Rüyada kar ile ateşi bir arada görmek, ülfet, muhabbet ve sevgiye işarettir.

 

 

RüyAra

Rüyara internetteki güzel rüya tabirlerini ve yorumlarını kendine has arama motorları ile bulup size sunmak üzere tasarlanmıştır. Yakında canlı rüya tabiri ve yorumu yapabilecek ve rüyalarınızın cevabını anında alabileceksiniz. Rüyara ile etkileşimde kalmaya devam edin.

Günlük Görüntüleme

6058