Rüya tabiri ara

Rüyada Hızır Aleyhisselamı Görmek

Mayıs 9, 2019 - Okuma süresi: 7 dakika

Hızır Aleyhisselam Kimdir? Rüyada İnsanlara Görünür mü? Hızır dinde, halk kültüründe ve tasavvufta adından ve sırrından sık söz edilen peygamber, veli, insanların yardımcısı kutsal kişi. Kur’an’da adı açık şekilde geçmez, sadece bazı müfessirler Kehf suresinin bazı ayetlerinde söz edilen kişinin Hızır olduğunu ileri sürerler.

“Büyük ölçüde halk inançlarına da geçen sufilerin görüşüne göre, her dönemin bir Hızır’ı vardır ve Hızır, “veli” olması nedeniyle, üç kez adı çağrıldığında insanları hırsızlığa, boğulmaya, zorba hükümdarlara, şeytanlara, yılan ve akreplere vb. karşı korur. Hızır’ın hava, su ve karadaki her türlü olaylara karşı etkisi vardır.

Suda ve karada Allah’ın halifesi, vekilidir. İstediği an görünmez olur, çok özel durumlarda ve çok az kişiye görünür. İbrahim Ethem, Maruf Kerhi, Bişr Hafi gibi bazı ünlü sufilerin Hızır’ı gördükleri söylenir. Muhyittin-i Arabi, el-Fütühat ül-Mekkiye adlı yapıtında Hızır ve onunla ilgili rumuzlara oldukça geniş yer vermiştir.

… tskendername Battalname, Danişmentname, Saltukname vb.’de bu destanların kahramanlarının Hızır’la olan serüvenleri konu edilir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, Hızır’ın, Anadolu’da türlü yerlerde yaşamış, mucizeler göstermiş olduğunu anlatan halk inanışları anlatılır. Gene bu kay­nakta Hızır Ayasofya Camisi’yle ilgili bir inanışın kahramanı olarak görülür. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Âşık Garip gibi halk hikâyelerinde de Hızır iyilere yardımcı olmak üzere zaman zaman sahneye çıkar.

… Hızır, Anadolu folklorunda peygamber ya da ulu bir ermiş olarak kabul edilir ve ondan “Hızır Aleyhis- selam”, “Hızır Nebi”, “Hızır Peygamber” ya da “mübarek bir kişi olarak söz edilir. İnanışa göre ölümsüzlük suyu (abıhayat) içmiştir ve zaman zaman dünyaya gelerek in­sanlarla ilişki kurar. Darda olanların yardımına koşar, doğaya yeniden can verir. Halk arasında ayağında kırmızı pabuçlar, üzerinde çiçeklerden yapılmış bir cüppe bulunan ak sakallı, nur yüzlü bir yaşlı olarak düşlenir.

Hasta olanlara şifa vermek, darda ka­lanların sorunlarını çözümlemek üzere insanlara göründüğüne inanılır.

Halk takvimine göre yazın başlama tarihi olan 6 Mayıs’ta kardeşi ya da dostu Ilyas’la buluşur ve birlikte doğaya can verirler.

… Bastığı yerde güller, çiçekler açar, ekinler yeşerir, bülbüller ötmeye başlar. Baharın müjdecisi, doğanın bereketidir. Elinin sürdüğü yer ya da kişi dertlerden, uğursuzluklardan, hastalıklardan arınır, ömür boyu sürecek bir bolluğa kavuşur. Bir inanışa göre, Hz. Muhammet tarafından karada yaşayan ümmetini korumak­la görevlendirilmiştir. Ilyas’sa, denizdekilerin koruyucusudur. Bazı yörelerde Hızır denizlerin, İlyas karaların koruyucusu olarak kabul edilir.

Anadolu’da Hızır’a ilişkin pek çok halk hikâyesi, efsane, masal anlatılır ve Hızır’ın dolaştığı inancıyla kutsal sayılan birçok yer vardır.

Rüyalar çok çeşitlidir insanlar uyurken gördükleri şeylere rüya derler. Bu rüyaların gelecek ten haber verdiği ,yada yaşanacak bir olaya delalet ettiği varsayılır. Şüphesiz gelecekten bir tek Allah haberdardır. ALLAH bazı kullarına rüyalarında gelecekte olacak, yaşanacak olaylardan haberdar eder. Aynı rüyayı gören iki insanın rüyalarının yorumu aynı olmaya bilir. Rüyayı tabirleyen yoran kişinin yorumu ve rüyayı gören kişinin durumuyla alakalıdır. Her rüya gelecekten haber etmez. Rüyamızda dinimizce kuran da adının geçtiği Hızır Aleyselam` ı görenler için rüya tabircileri neler söylemiş bakalım.

Yeni kısmetlere kavuşacağına, kuracağı yeni arkadaşlıklara, ibadetlerini bırakmayacağına, yaşayacağı sıkıntılara, kendine ait yeni bir yuva kuracağına, günlük hayatında çevresi tarafından sevilen sayılan birisi olacağına, itibarının artmasına, kuracağı bir işte veya kurulu işi varsa bol kazanca kavuşmasına, rahat içinde sıkıntısız bir yaşama kavuşmasına, iş ve özel hayatında doğru karalar alacağına işaret eder.

Rüyada Hızır Aleyhisselamı görmek,kısa sürede, sıkıntı ve kederlerden kurtulacağınızın delaletidir. Hızır Aleyhisselam insanların en darda kaldıklarında yarımlarına koşan bir zati muhterem olduğu için bu nedenle rüyasında Hızır Aleyhisselam`ı görmek, dardan yoktan, sıkıntıdan kurtulacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hz. Hızır’ ın kendisine yardım ettiğini GÖRMEK: Rüyasında Hz. Hızır’ ın kendisine yardım ettiğini görmek ise rüya tabircileri tarafından rüyayı gören şahsın daha iyi imkanlara kavuşup bazı isteklerine sahip olur. İyi niyetli bir erkekten yardım görmeye ve o erkeğin desteğiyle bir takım arzu ve isteklerini elde eder. şeklinde yorumlanır.

Rüyada Hz Hızır A.s Işık Olarak Suyun İçinde Görmek:
Yaşantınızdaki sıkıntıların, sorunların çözüme kavuşacağı günlerin sona bulup aydınlık günlerin başlayacağının işaretçisidir. Kimki rüyasında Hz Hızır a.s bir ışık olarak suyun içinde görmüşse, yaşantısında ferah, aydınlık yolların açılacağına tabir olunur.

Rüyada Hızır Aleyhisselam’ın Adını Anmak
Rüyasında Hızır Aleyhisselam ’ın adını anan birisinin uzun zamandır gerçekleşmesini dilediği bir isteği olduğu şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı görmek, rüyayı gören kişinin gerçekten zor durumda olduğuna işaret eder.

Rüyada Hızır Aleyhisselam’ın Adını Duymak

Rüyayı gören kişinin ahlak yoksunu olduğu şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin doğru yoldan ayrıldığı, kötü niyetli insanlarla iş birliği yaptığına işaret eder. Rüyasında Hızır Aleyhisselam’ın adını duyan kişinin ailesi ve eşi ile sıkıntılar yaşayacağına, dostlarıyla tartışma yapacağına ve bu nedenle de yakın zamanda yaşanacak bir ayrılığa işaret eder.

Rüyada Hızır Aleyhisselam’ın Elini Öpmek

Rüyasında Hızır Aleyhisselam ‘ın elini öptüğünü gören kimsenin ömrünün uzun olacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin girdiği işten başarılı sonuçlar alacağına, rızkının artacağına, bolluk ve bereket içinde rahat bir yaşam süreceğine işaret eder.

Ayrıca rüyayı gören kişinin hayırlı bir insan olduğuna, toplum tarafından sevilen ve sayılan biri olduğuna, herkesin yardımına koşan biri olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin varsa hastalığının şifa bulmasına, sağlıkla ve huzurla ailesi ile birlikte mutlu bir hayat süreceği şeklinde yorumlanır. Bazı rüya yorumcularına göre ise rüya sahibinin rüyasında Hızır Aleyhisselam’ın elini tutup öpmesi, uzun zamandır istediği bir dileğin gerçekleşmesine işaret eder.

RüyAra

Rüyara internetteki güzel rüya tabirlerini ve yorumlarını kendine has arama motorları ile bulup size sunmak üzere tasarlanmıştır. Yakında canlı rüya tabiri ve yorumu yapabilecek ve rüyalarınızın cevabını anında alabileceksiniz. Rüyara ile etkileşimde kalmaya devam edin.

Günlük Görüntüleme

1777