Rüya tabiri ara

Cover Image

Rüyada Bağıran Birini Görmek Ne Anlama Gelir?

Aralık 30, 2019 - Okuma süresi: 9 dakika

Rüyada bağıran birini görmenin anlamı rüya sahibinin sinirli olması, kavgaya karışmak, sevdiklerinden ayrı kalmak gibi olumsuz şekilde yorumlanmaktadır. Rüya sahibi bağıran birini gördüğünde bu kişinin kime bağırdığını, hangi ses onu ile bağırdığını, hatta nerede bağırdığını bile gözlemlemesi gerekir. Rüyalarda gözlemlenen her küçük detaylar, rüya anlamının daha doğru bir şekilde aydınlatılmasına yardımcı olur. Rüyasında annesine bağırdığını gören kişi ile babasına bağırdığını gören kişinin birbirinden çok farklı, hatta belki de zıt iç dünyalara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle olumsuz anlamlara sahip bir rüyadır. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; bu rüyayı gören kişilerin insanlar ile iletişimi bozulur.

Rüyada Annesine Bağıran Birini Görmek

Rüyada annesine bağıran birini görmenin anlamı rüya sahibinin çocukluğunun yaşayamamış olması, aile bireylerine olan öfke ve kızgınlık, aile içinde huzurun olmaması gibi farklı şekillerde yorumlanabilir. Eğer rüyasında kişi yaşı geçmiş, yaşlı bir anneye bağırdığını görüyorsa bu durum rüya sahiplerinin ailesi ile arasında problem olacağı anlamına gelir. Eğer rüyada kişi annenin genç olduğunu görürse de, bu durum genellikle kişinin çocukluğunu yaşamayan özellikte bir yetişkin davranışları sergilemesine neden olur. Kişiler çocukluğunu yaşayamamış olduklarından içlerinde hala bir parça çocuk olarak kalmak ister. Kişiler yaşları ileri olmasına rağmen çocukların satın aldığı gibi oyuncak benzeri ürünler satın almak isteyebilirler.

Rüyada Kimsesizlere Bağıran Birini Görmek

Rüyada kimsesizlere bağıran birini görmenin anlamı rüya sahibinin yardımsever olmaması, kişinin bencil olması, duygusuzluk gibi olumsuz anlamlara sahiptir. Eğer rüya sahibi rüyasında küçük yaşta bir kimsesiz çocuğa bağırdığını görürse bu durum kişilerin duygusal anlamda ilişki yaşamaya müsait olmamaları anlamına gelir. Kişinin ileride yaşayacağı ilişkiler de dahil olmak üzere hep yüzeysel ve tatmin etmez olur. Eğer kişiler rüyalarında yaşı ileri olan kimsesize bağırdıklarını görürlerse de bu durum kişilerin kimseden yardım alamayacakları anlamına gelir. Kişiler yapacakları her işte kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olur. Kimse rüya sahibine bulaşmak istemez.

Rüyada koşan at görmek yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Rüyada Derste Bağıran Birini Görmek

Rüyada derste bağıran birini görmenin anlamı detayları ile birlikte daha doğru yorumlanacaktır. Eğer rüya sahipleri rüyalarında öğretmenlerine bağırdıklarını görürlerse bu durum kişilerin büyükleri ile aralarının açılması anlamına gelir. Rüyayı gören kişiler büyükleri ile sürekli tartışma halinde olur. Kimseyi dinlemez ve asi olur. Eğer rüya sahipleri rüyalarında arkadaşlarına bağırdıklarını görürlerse de bu durum kişilerin arkadaşları ile aralarının bozulacağına işaret eder. Rüya sahipleri arkadaşsız kalabilir, yalnızlık yüzünden depresyona girebilirler.

Rüyada Camide Bağıran Birini Görmek

Rüyada camide bağıran birini görmenin anlamı bu rüyayı gören kişilerin dini duygularını sembol eder. Eğer rüya sahibi rüyada kişilerin yüksek sesle, herkesin duyacağı şekile bağırdıklarını görürlerse bu durum kişilerin daha dindar olacakları, dinen daha mutlu olacakları anlamına sahiptir. Kişiler kendilerini dine vererek, dünyadan kendilerini soyutlayabilirler. Eğer rüya sahipleri rüyalarında sessiz şekilde, içine içine bağıran bir insan görürlerse de bu durum kişilerin dini anlamda ilerleme gösterememeleri, dinden kopmaları ve uzaklaşmaları şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişiler Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; kafirden farksız olacaklardır. Bu kişilerin Kuran okutmalarında fayda vardır.

Rüyada Çocuklara Bağıran Birini Görmek

Rüyada çocuklara bağıran birini görmenin anlamı rüya sahibinin çocuk sahibi olamayacağı anlamına gelir. Eğer kişiler rüyalarında kız çocuklarına bağırdıklarını görmüşlerse bu durum kişilerin kız çocuk sahibi olmalarını istemelerine karşın asla olamayacakları anlamını taşır. Kişiler eğer erkek çocuk görürlerse de bu durum kişilerin erkek çocuk sahibi olmak istemelerine karşın olamayacakları anlamına gelmektedir. Bazı ilmi kaynaklarda çocuklara bağıran kişi görmenin kişilerin işlerinin asla yolunda gitmeyeceği şeklinde belirtilmiştir. Rüya sahipleri hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında mutsuz bir dönemden geçebilirler.

Rüyada Kızarak Bağıran Birini Görmek

Rüyada kızarak bağıran birini görmenin anlamı rüya sahibinin birisi ile tartışması şeklinde yorumlanır. Rüya sahipleri rüyalarında kimlere kızdıklarını görürlerse gerçek yaşamlarında da bu kişiler ile sürtüşme yaşalar. Örnek vermek gerekirse rüyasında annesine bağırdığını gören bir insan, gerçek yaşamında annesi ile tartışacaktır. Bazı ilmi kaynaklarda kızarak bağırdığını gören kişilerin nerede olduklarına göre rüya yorumlaması yapmak gerekir. Bunun dışında yapılan yorumlar doğru olmaz. Kişiler eğer ev ortamında bağırdıklarını görüyorlarsa bu durumda kişilerin ev yaşamlarında tatsızlık çıkacağı şeklinde yorumlanır.  Eğer kişiler okulda bağırdıklarını görürlerse öğrenci olan rüya sahiplerinin akademik anlamda başarıları düşer. Kişiler rüyalarında nerede olduklarını görürlerse oralarda problem yaşanacaktır.

Rüyada Kısa Boylu Bağıran Birini Görmek

Rüyada kısa boylu bağıran birini görmenin anlamı bir şeylerin eksikliğini yaşamak, tam olmamak gibi olumsuz anlamlarda yorumlanmaktadır. Kısa boylu bağıran birini gören kişiler maddi anlamda eksiklik yaşayabilirler. Ayrıca bazı ilmi kaynaklarda bu kişilerin aile hayatlarında da problemler olacağı söylenir. Rüya sahibi, aileden çok sevilen bir kimseyi sağlık problemleri nedeni ile kayıp edebilir. Her türlü rüya kişinin kendini bir alanda eksik hissetmesi ve bu yüzden de mutsuz olması şeklinde yorumlanır. Görülmesi arzu edilen bir rüya değildir. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; bu rüyayı gören kişiler yaşamlarında duydukları eksiklikler nedeni ile kendilerini bir türlü mutlu hissedemezler.

Rüyada Herkese Bağıran Birini Görmek

Rüyada herkese bağıran birini görmenin anlamı rüya sahibinin yaşantısından memnun olmaması, yaşantısında eksikliklerin ve kötü durumların acısını başka insanlardan çıkarması, rüya sahiplerinin hırsını başka insanlar üzerinden alması, gidermesi şeklinde yorumlanmaktadır. İslam alimleri rüya sahiplerinin tatmin edici, normal düzeninde ve olması gerektiği gibi bir hayata sahip olmadıklarını söyler. Bu nedenle kişilerin üzerinde büyük bir baskı, eziklik hissi, pişmanlık, isteksizlik ve de mutsuzluk olur. Rüya sahiplerinin içlerinden uzun zamandan beri bu olumsuzlukları hissetmesi onları başka insanlar ile tartışmaya, kavga etmeye, onları azarlamaya iter. Kişiler bir nevi kendilerinde eksik olan duyguları, durumları başka insanlardan gidermeye çalışmaktadır. Bu kişilerin kendilerinin ve yaşamlarının hakkında gerçek bilgi sahibi olmamaları nedeni ile asla mutlu olamayacakları ve mutsuzluklarının her geçen gün artacağı söylenir. Bu kişiler çevreleri ile geçimsiz insanlar oldukları için her geçen gün daha da yalnız kalmaya, daha kötü bir hayata sahip olmaya mahkum kalacaklardır.

Rüyada Kısık Sesle Bağıran Birini Görmek

Rüyada kısık sesle bağıran birini görmenin anlamı rüya sahibinden bir şeyler saklanmasıdır. BU rüyayı gören kişiler eğer dini bir yerde (cami, kilise ya da sinagog gibi) olduklarını görürlerse bu durum kişilerin ailelerinin ondan bir şeyler saklamaları şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer kişiler okul ya da buna benzer eğitim yerlerinden bir tanesinde olduklarını görürlerse de bu durum kişilerin arkadaşlarının ondan önemli bir bilgiyi kaçırmaları anlamına gelir. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; bu rüyayı gören kişiler eğer bağıran birinin erkek olduklarına tanıklık etmişlerse bu durumda kişiler kendilerinden saklanan her türlü bilgiye ulaşacaklardır. Kişilerin rüyalarında kadın görmeleri halinde kendilerinden saklanan bilginin ne olduğunu öğrenemeyeceği söylenir. Fakat her durumda kişi kendinden bir şey saklandığının farkındadır.